Kela: Kelan vuosi 2019

Etuuksia maksettiin 15 miljardia euroa.

Graafi: etuuksien ja toimintakulujen rahoitus 2019

Maksettujen etuuksien kokonaissumma nousi 0,1 % vuodesta 2018 ja oli 14,9 mrd. euroa vuonna 2019.

Euromääräisesti eniten maksettiin sairausvakuutusetuuksia, 4,3 mrd. euroa. Niissä kasvua oli 3 % edellisvuoteen verrattuna. Sairausvakuutusetuuksiin kuuluvat myös vanhempainpäivärahat. Eniten prosentuaalista kasvua oli kuntoutusetuuksissa, joita maksettiin 10 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2019 niitä maksettiin 532 milj. euroa. Suurin prosentuaalinen lasku oli työttömyysetuuksissa. Niitä maksettiin 4,8 % vähemmän vuoteen 2018 verrattuna. Yhteensä työttömyysetuuksia maksettiin 1,9 mrd. euroa.

– Kelan toiminnassa kulkevat rinnakkain asiakkaan palvelu eri kanavissa sekä oikein ja nopeasti tehdyt etuuspäätökset, sanoo pääjohtaja Outi Antila.

Kela valmisteli uuden strategiansa vuoden 2019 aikana. Vuosi oli Kelan hallituksen viimeinen toimintavuosi. Myös pääjohtaja vaihtui vuoden 2019 jälkeen, kun Elli Aaltonen jäi eläkkeelle ja hänen seuraajakseen valittiin Outi Antila.

 

Back to Top