STM: Koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville väliaikaista tukea

Väliaikaisella epidemiatuella korvataan ansionmenetystä silloin, kun vanhempi jää palkatta kotiin hoitamaan lasta epidemian aikana. Ansionmenetystä korvataan myös tilanteessa, jossa henkilö on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin palattuaan ulkomailta Suomeen.

Koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä olevat voivat hakea väliaikaista tukea. Tuki korvaa vanhemman ansionmenetystä silloin, kun vanhempi on palkatta poissa työstään hoitaakseen kotona varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen 1-3 vuosiluokalla olevaa lastaan hallituksen koronavirusepidemian torjumiseksi antamien suositusten mukaisesti. Tukeen on oikeutettu myös erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan sekä pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen piirissä olevan oppilaan vanhempi.  

Oikeus tukeen on Suomessa työ- tai virkasuhteessa olevalla vanhemmalla tai huoltajalla, tai vanhemman tai huoltajan kanssa samassa taloudessa asuvalla puolisolla. 

Etuutta maksetaan myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin, ja ovat tästä syystä palkattomasti poissa töistä. Korvauksen edellytys on Suomessa voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Tukea maksetaan korkeintaan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisesta.

Myös maahan saapuva kausityöntekijäryhmä voi saada tukea, jos työsuhteen alussa on kahden viikon palkaton poissaolo karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Korvausta maksetaan, jos ansionmenetystä ei korvata muun lain, kuten tartuntatautilain, nojalla. Korvauksen saaminen edellyttää työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta palkattomasta poissaolosta.

Tuki on saman suuruinen kuin vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha eli 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa). Tukea maksetaan takautuvasti 16.3. alkaen poikkeusolojen ajan. Koululaisten vanhemmille tukea maksetaan enintään koulun lukukauden ajalta. Tukea haetaan Kelasta. 

Laki koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta vahvistettiin 30.4.2020 ja se tulee voimaan 1.5.2020. 

Back to Top