Kela: Koronavirusepidemian vaikutukset työterveyshuollon korvaamiseen

Kela korvaa koronavirustesteistä aiheutuneita työterveyshuollon kustannuksia. Korvaus voidaan myöntää testeistä, jotka on tehty 1.4.2020 tai sen jälkeen. Koronavirusepidemian vuoksi työpaikkaselvityskäyntejä voi nyt siirtää ja etäpalveluista sopia sähköpostitse.

Hallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeet sosiaalisen kanssakäymisen välttämisestä koronavirusepidemian aikana koskevat myös työterveyshuollon järjestämistä ja korvaamista. Työpaikkaselvitysten tekemistä voidaankin siirtää siihen saakka, kunnes koronavirusepidemiasta johtuva poikkeustila on päättynyt.

Koronavirustestit korvataan

Koronavirus- ja vasta-ainetestit oikeuttavat työterveyshuollon korvaukseen 1.4.2020 alkaen, jos työterveyshuoltosopimuksessa on sovittu sairaanhoidon ja siihen kuuluvien laboratoriotutkimusten järjestämisestä. Lisäksi työnantajan ja palveluntuottajan pitää sopia koronavirustesteistä kirjallisesti ennen testauksen aloittamista. Kustannukset kuuluvat korvausluokkaan II. Kustannusten korvaamisessa edellytetään, että testien tekemisessä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön sekä THL:n näytteenottokriteereitä sekä muita viranomaismääräyksiä ja -ohjeita.

Etäpalveluista sopimiseen joustoa

Koronavirusepidemiasta johtuvassa poikkeustilanteessa Kelalle riittää, että työnantaja ja palveluntuottaja sopivat etäpalveluista esimerkiksi sähköpostilla. Kirjaukset pitää tehdä työterveyshuollon asiakirjoihin, kun poikkeustila on päättynyt. Työterveyshuollon asiakirjoihin pitää kirjata asiakkaan suullinen tai kirjallinen suostumus etäpalveluun.

Seuraa tiedotusta koronavirusepidemian vaikutuksista kela.fissä: Miten koronavirusepidemia vaikuttaa työterveyshuollon korvaamiseen?

Lue lisää

Back to Top