STM: Sosiaali- ja vakuutuslainsäädäntöön muutoksia EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta

 

 

Sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntöön tehdään muutoksia, jotka liittyvät EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.

Tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriitaiset tai päällekkäiset säännökset poistetaan, koska EU:n tietosuoja-asetusta sovelletaan jäsenmaissa suoraan. Lisäksi lainsäädäntöön lisätään joitakin tietosuoja-asetusta tarkentavia säännöksiä ja välttämättömiä poikkeuksia tietosuoja-asetuksen velvoitteista.

Eräistä nykyisin rekisteröidyn suostumukseen perustuvista henkilötietojen luovutuksista otetaan säännökset lakiin. Sosiaaliturvalainsäädäntöön lisättäisiin myös säännökset, joilla poikettaisiin tietosuoja-asetuksen mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta käsittelyn rajoittamiseen.

Tasavallan presidentti vahvisti lait 17.4.2020. Lait tulevat voimaan 20.4.2020.

Back to Top