Valitus hallinto-oikeudessa

 

Helsingin hallinto-oikeudessa on meneillään jäsenkassan tekemä valitus koskien sääntömuutoksen vahvistamatta jättämistä.

Finanssivalvonnan päätös olla vahvistamatta sääntömuutosta kassan oikeudesta maksaa sv-etuuksia myös sellaisille eläkeläisjäsenille, joilla on ollut katkos sv-etuuksien maksamisessa ennen eläkkeelle jääntiä pohjautuu Kelan lausuntoon ja tulkintaan, jonka mukaan kassa voi maksaa sv-etuuksia ainoastaan sellaisille eläkeläisjäsenille, jotka ovat suoraan työsuhteestaan jääneet eläkkeelle.

Valituksessa sääntömuutos vaaditaan vahvistettavaksi. Sääntömuutoshakemuksessa esitettiin, että kassa voi maksaa myös sv-etuudet eläkeläisjäsenille, joilla työhistoriaansa nähden on ollut lyhyt katkos ennen eläkkellejääntiään.

Back to Top