STM: Heli Backman STM:n sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäälliköksi 

 

Valtioneuvosto on nimittänyt torstaina 2. huhtikuuta Heli Backmanin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäälliköksi.

Backman aloittaa tehtävässään 1.5.2020. Määräaikainen nimitys kestää 30.4.2025 asti.

Backman on työskennellyt vuodesta 2017 lähtien Eläketurvakeskuksessa johtajana. Hänen vastuullaan ovat lakipalvelut, työeläkevakuuttamisen valvonta ja kansainväliset eläkeasiat. Vuosina 2009–2017 hän toimi sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston eläkevakuutusyksikön johtajana. Sitä ennen hän toimi vuodesta 2001 lähtien eri ministeriöissä eläkkeisiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Lisäksi vuosina 1997–2000 hän työskenteli työttömyyskassan johtajana. Backman on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri.

STM:n sosiaaliturva- ja vakuutusosasto johtaa ja ohjaa vakuutuspolitiikkaa sekä vastaa sosiaalivakuutus- ja muun vakuutuslainsäädännön valmistelusta.

Back to Top