Kelan työpaikkakassojen neuvottelukunnan kokous

 

Kelan tpk-neuvottelukunnan kokous pidettiin 24.11.

Keskeisimpänä asiana oli Kelan lakimuutosehdotukset koskien työpaikkakassan vähimmäisjäsenmäärää ja eläkeläisten oikeutta kassan maksamiin sv-etuuksiin.

Kelan muutosehdotukset ja yhdistyksen kommentit on toimitettu kassoille alkusyksystä. Toiminnanjohtaja on myös valaissut asiaa eri kassaryhmien tilaisuuksissa syksun aikana. Kela toisti kokouksessa kantansa, ja yhdistys painotti omaa eriävää kantaansa.

Yhdistys kutsuu tammikuussa keskeisiä työmarkkinajärjestöjen edustajia kokoontumaan asian tiimoilta.

Back to Top