STM: Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia uudistetaan 

 

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaki uudistetaan. Tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen muun muassa maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on alettu valmistella uudistusta pääministeri Marinin hallitusohjelmakirjausten mukaisesti.

Alustavien suunnitelmien mukaan keskeisimpiä uudistuksia olisivat muun muassa maksuttomat hoitajakäynnit perusterveydenhuollossa ja alaikäisten maksuttomat poliklinikkakäynnit. Maksukattoa laajennettaisiin esimerkiksi suun terveydenhuoltoon, terapioihin ja tilapäiseen kotisairaanhoitoon.

Perusterveydenhuollon lääkärimaksujen välikatto on tarkoitus säilyttää nykyisellään eli kertamaksu voidaan periä enintään kolme kertaa kalenterivuodessa. Hengityslaitetta käyttävien henkilöiden erityisasemaan ei myöskään esitetä muutosta.

Merkittäviä asioita olisivat myös pitkäaikaisten asumispalvelujen maksujen kirjaaminen lakiin ja kotona annettavalle palvelulle määriteltävä maksutaulukko.

Lisäksi vahvistettaisiin kunnan velvollisuutta alentaa maksua tai jättää se perimättä tilanteissa, joissa maksun periminen voisi vaarantaa asiakkaan toimeentulon. Tällä ja muilla valmisteltavilla uudistuksilla pyritään vähentämään etenkin pienituloisimpien asiakkaiden maksurasitusta ja ehkäisemään maksujen päätymistä ulosottoon.

STM kuuli sidosryhmien ajatuksia alustavista suunnitelmista 20.1.2020. Luonnos hallituksen esitykseksi on tarkoitus lähettää lausunnolle helmikuussa.

 

Back to Top