STM: SOte-uudistuksen verkkosivusto on avattu

 

 

Marinin hallituksen sote-uudistuksen verkkosivut avataan perjantaina 17.1.2020. Soteuudistus.fi-sivusto on uudistuksen tärkein asiantuntijaviestinnän kanava.

Soteuudistus.fi kokoaa sote-uudistukseen liittyvän tiedon yhteen paikkaan. Sivustolla esitellään uudistuksen kokonaisuutta ja sen etenemistä.

Sote-uudistuksen verkkosivusto on suunnattu ensisijaisesti uudistuksen valmistelijoille ja muille sen parissa työskenteleville ammattilaisille. Sivustoa ylläpitää sosiaali- ja terveysministeriö ja mukana ovat myös valtiovarainministeriö, sisäministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sote-uudistuksen ajankohtaisasiat päivittyvät etusivulle uutisina ja kolumneina. Sivustolta löytyvät sote-uudistuksen yleisesittely ja aikataulu sekä tietoa palvelujen kehittämisestä ja uudesta sote-rakenteesta.

Valmistelijoille-osiosta löytyy uudistuksen valmistelijoille tarkoitettua, hyödyllistä tietoa. Siellä on muun muassa valtionavustushakuihin liittyvä tieto, hakuoppaat ja muu materiaali.

Hallituksen viestintäarvot verkkosivun perustana

Sote-uudistuksen viestintä nojaa hallituksen viestintästrategiassa kiteytettyihin hallituksen viestinnän arvoihin. Näitä ovat luotettavuus, avoimuus, selkeys, rohkeus ja vuorovaikutteisuus.

Myös soteuudistus.fi rakentuu näille hallituksen viestintästrategian arvoille. Verkkosivuilla sote-uudistuksesta viestitään hyvällä ja selkeällä kielellä, ja tieto tehdään helposti löydettäväksi.

Sote-uudistus on yksi Marinin hallitusohjelman isoista uudistuksista. Soteuudistus.fi noudattaa uudistuksille suunniteltua yhtenäistä graafista ilmettä.

Soteuudistus.fi-sivustolla on toistaiseksi sisältöjä suomeksi ja ruotsiksi. Myöhemmin se täydentyy sisällöillä englanniksi, saameksi ja viittomakielellä.

Lue lisää

Back to Top