THL: Terveydenhuollon asiakasmaksut vaihtelevat suuresti alueittain

Terveydenhuollon asiakasmaksut vaihtelevat suuresti alueittain - THL tiivisti jokaisen kunnan maksutason yhteen lukuun

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut vaihtelevat Suomessa merkittävästi alueittain.

Eri palveluista, kuten terveyskeskuskäynneistä, erikoissairaanhoidosta ja suun terveydenhuollosta, peritään erisuuruisia maksuja. Laki määrittelee maksujen enimmäismäärät, mutta kunta tai kuntayhtymä voi periä alueellaan näitä pienempiä maksuja.

THL on tiivistänyt jokaisen kunnan asiakasmaksujen tason yhteen lukuun. Se saatiin laskemalla, kuinka suuri kunkin kunnan maksukertymä on verrattuna tilanteeseen, että alueella perittäisiin lakisääteisiä enimmäismaksuja.

Laskelman mukaan kuntien asiakasmaksutaso oli alimmillaan 29 prosenttia pienempi ja korkeimmillaan 3 prosenttia suurempi kuin mitä enimmäismaksuilla olisi saatu kasaan.

”Tutkimuksessamme maksutaso voi olla myös suurempi kuin lakisääteisillä enimmäismaksuilla laskettuna. Tämä johtuu siitä, että analyysissa on huomioitu joidenkin kuntien perimä hoitajakäynnin maksu, josta ei ole säädetty laissa”, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervola.

Pienimpiä maksut olivat 2017 pääkaupunkiseudun ja Lapin kunnissa, suurimpia Päijät-Hämeessä ja Kainuussa. 

”Arvio ei ole täysin kattava, sillä siinä ei pystytty ottamaan huomioon kuntien mahdollista palvelusetelien käyttöä, harkinnanvaraisia maksuhuojennuksia eikä mahdollisia erityisryhmien vapautuksia maksuista”, Tervola huomauttaa.

Asiakasmaksujen erot kunnittain kartalla.

Kuntien terveydenhuollon asiakasmaksut suhteessa lakisääteisiin enimmäismääriin kunkin kunnan palvelu- ja väestörakenteella.

Selvitys avaa mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin

Laskelmassa on huomioitu julkisen terveydenhuollon eri palvelumuodot kotihoidosta suun terveydenhuoltoon.

Eniten vaihtelua kuntien välillä oli säännöllisen kotihoidon asiakasmaksuissa, vähiten lyhytaikaisen laitoshoidon, suun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon maksuissa.

”Maksujen vaihtelu asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan sen mukaan, missä sattuu asumaan. Kyselytutkimusten pohjalta tiedämme, että myös Suomessa asiakasmaksut haittaavat monien hoitoon hakeutumista”, Tervola sanoo.

Selvitys avaa mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi alueelliseen eriarvoisuuteen ja kuntatalouteen.

”Tasojen vaihtelun perusteella näyttää siltä, että heikko kuntatalous tarkoittaa korkeampia asiakasmaksuja. Olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin, kuinka voimakas tämä yhteys ja kuinka paljon kyseessä on poliittinen arvovalinta.”

Tutkimus tehtiin simuloimailla kuntien maksukertymiä palvelujen käyttötietojen pohjalta. Laskelmassa on yhdistetty tietoja kuntakohtaisista maksuista terveyspalvelujen käytöstä saataviin rekisteritietoihin. Analyysi koskee vuotta 2017.

Tutkimuksesta tiiviisti: Terveydenhuollon asiakasmaksujen alueellinen vaihtelu Suomessa

Linkki Asiakasmaksusivulle ja tutkimuksen Exceliin: Kunnittaiset asiakasmaksutasot suhteessa lakisääteisiin enimmäismääriin 2017  

Yhä useampi kunta perii lääkärikäynnistä enimmäismaksun - THL keräsi asiakasmaksutietoja kunnista usealta vuodelta nyt ensimmäistä kertaa (tiedote 13.6.2019)

 

Back to Top