STM: Työelävakuutusmaksut vuodelle 2020 vahvistettu

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2020 työeläkevakuutusmaksut.

Vuonna 2020 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkasta. Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on ensi vuonna 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiaiden korotettu maksu 25,60 prosenttia. Nämä maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2019.

Työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu 8,65 prosenttia. Molemmat maksut ovat 0,4 prosenttiyksikköä korkeammat kuin vuonna 2019.

Työnantajan keskimääräinen maksu on 16,95 prosenttia, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2019. Työntekijöiden ja työnantajien maksuosuuksien muutos johtuu kilpailukykysopimuksessa sovitusta maksuosuuksien siirrosta työnantajilta työntekijöille.

Back to Top