STM: Vuoden 2020 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu

 

 

 

Valtioneuvosto on vahvistanut sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuodelle 2020.

Sairaanhoitomaksut

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,68 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vuonna 2020. Sairaanhoitomaksua ei peritty vuonna 2019. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,65 prosenttia. Eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 0,04 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2019.

Työtulovakuutuksen maksut

Työantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 prosenttia. Maksu on 0,57 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2019.

Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,18 prosenttia palkka- ja yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 14 574 euroa. Maksu laskee 0,36 prosenttiyksikköä vuodesta 2019. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 14 574 euron, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia kuten myös vuonna 2019. 

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,15 prosenttia vuonna 2020. Tämä on 0,08 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2019.

Valtioneuvosto vahvistaa sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuosittain annettavalla asetuksella. Nyt annettu asetus tulee voimaan vuoden 2020 alussa ja on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Back to Top