THL: Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2019

 

 

Elokuun 2019 lopussa 132 513 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin. Hoitoa odottaneista 2 854 (2,2 %) oli odottanut yli puoli vuotta pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon. Huhtikuun loppuun verrattuna yli puoli vuotta odottaneiden määrä oli kasvanut lähes 1 200:lla.

Vuosina 2010─2019 elokuun lopussa on ollut vain vuonna 2010 yli puoli vuotta odottaneita enemmän kuin nyt. Pitkään hoitoa odottaneita oli elokuun 2019 lopussa 844 enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellisesti suurimmat lisäykset kohdistuivat Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiireihin.

Kolmesta kuuteen kuukautta odottavia oli 27 459 (21 %) elokuun lopussa 2019. Näiden potilaiden lukumäärä oli kasvanut edellisestä vuodesta 3 254:llä eikä ole ollut kymmenen viimeisen vuoden aikana kertaakaan elokuun lopussa näin korkea.

Potilaat olivat odottaneet huhtikuun lopussa kiireetöntä hoitoa sairaanhoitopiirien sairaaloihin keskimäärin noin 1–2 kuukautta. Lyhyin odotusaika oli Itä-Savossa (mediaani 32 vrk) ja pisin Vaasan sairaanhoitopiirissä (mediaani 68 vrk).

Kuvio. Hoitoa sairaanhoitopiirien sairaaloihin odottavien odotusajan mediaani 31.8.2019
(Keski-Suomen shp:n puuttuva mediaani, ks. tarkemmin laatuseloste)
 
Hoitoa odottavien mediaani oli pisin Vaasan sairaanhoitopiirissä (68 päivää) ja lyhyin Itä-Savon sairaanhoitopiirissä (32 päivää).

Tilastoraportti liitteineen

Back to Top