STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2020

 

 
A

 

 

Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkastuksia vuosille 2020-2021, sillä kansaneläkeindeksi on pysynyt samana kuin edellisellä tarkistuskerralla vuonna 2017. Maksut pysyvät siten ennallaan.

Kunnallisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa on kalenterivuosittainen maksukatto eli asiakasmaksujen enimmäismäärä. Myös se säilyy ennallaan. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

Maksujen tulorajat jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti noin 2 prosenttia.

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa nousee 108 eurosta 110 euroon.

Tarkemmin tulorajojen ja maksujen euromäärät ovat liitteessä.

 

 
Back to Top