Kela: Työterveyshuollon korvauksissa painotus ehkäisevään toimintaan 

 

Vuodesta 2020 työterveyshuollon korvaamisen painopiste siirtyy ehkäisevään työterveyshuoltoon. Ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia korvataan aina ensin, ja korvausprosentti on ehkäisevässä työterveyshuollossa suurempi kuin sairaanhoidossa.

Ehkäisevälle työterveyshuollolle eli korvausluokalle I ja sairaanhoidolle eli korvausluokalle II tulee ensi vuonna voimaan yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Kela korvaa ensisijaisesti ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia. Enimmäismäärän voi käyttää kokonaan ehkäisevään työterveyshuoltoon. Sairaanhoidon kustannuksia Kela korvaa enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä.

Yrittäjien työterveyshuollon korvaaminen säilyy entisellään, eli nykyinen suorakorvaukset mahdollistava malli pysyy. Yrittäjien työterveyshuollon korvaukset painottuvat jo nykyisin ehkäisevän työterveyshuollon korvauksiin.

Työnantajan tilikaudesta 2020 ja yrittäjillä vuodesta 2021 alkaen ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvata aina 60 %. Hyvään työterveyshuoltokäytäntöön kuuluva työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytäntö ei enää vaikuta korvausprosenttiin. Sairaanhoidon korvaus ei muutu: se on jatkossakin 50 %.

Korvausmuutosten tavoitteena on painottaa työterveyshuollon ehkäisevää ja työkykyä tukevaa roolia. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran työnantajan tilikauteen, josta yli puolet on vuoden 2020 puolella. Yrittäjien työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen muutoksia sovelletaan, kun työterveyshuoltopalvelut on annettu 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Työterveyshuollon enimmäismäärät on jäädytetty

Tähän saakka Kela on vahvistanut työterveyshuollon korvauksille vuosittain laskennalliset enimmäismäärät. Nykyiset määrät on vahvistettu vuonna 2017 erikseen työnantajille ja yrittäjille.

Enimmäismäärät vahvistetaan seuraavan kerran vuoden 2021 lopussa. Enimmäismäärät vahvistetaan työnantajille vuodelle 2021 ja yrittäjille vuodelle 2022 niin, että tarkistuksessa otetaan huomioon vain vuoden 2021 aikana tapahtunut kustannuskehitys.

Lomake uudistuu

Korvausjärjestelmän muutoksen yhteydessä toteutetaan lomakeuudistus. Uudistettua lomaketta (SV 98 TTH) käytetään työnantajan tilikaudesta 2020 alkaen eli tilikautena, josta yli puolet on vuoden 2020 puolella.

Lomaketta on selkeytetty ja käytettävyyttä parannettu. Etäpalvelut ilmoitetaan nyt erikseen ja kysymysten määrää on vähennetty.  Lomakkeessa on mukana myös täyttöohjeita.

Lue lisää

 

Back to Top