STM: Sote-uudistuksen johtoryhmän työ käynnistynyt

 

 

 

Ensimmäisessä kokoontumisessaan 9. syyskuuta sote-johtoryhmä keskusteli tehtävästään ja työskentelytavoistaan sekä uudistuksen organisoinnista.

Johtoryhmä johtaa sote-uudistuksen valmistelua

"Tehtävämme on turvata ihmisten yhdenvertaiset peruspalvelut", viitoitti puheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila (STM) johtoryhmän työtä aloituskokouksessa. 

Sote-uudistuksen johtoryhmän tehtävänä on johtaa sote-uudistuksen virkavalmistelua ja koordinoida kokonaisuutta sekä toimia Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -kehittämisohjelman ohjausryhmänä.

Johtoryhmän alaisuudessa valmistellaan virkatyönä sote-uudistuksen lainsäädäntö. Valmistelu tehdään eri ministeriöiden yhteistyönä. Lakiehdotukset sisältävät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen, muutokset rahoitus- ja verotuslainsäädäntöön sekä ehdotukset kuntien valtionosuusjärjestelmän muuttamisesta.

Lisäksi valmistellaan lakiehdotukset maakuntien hallinnosta, taloudesta, maakuntajaosta ja -vaaleista, omaisuuden ja henkilöstön siirrosta sekä muut uudistuksen voimaantuloon liittyvät säännökset.

Johtoryhmä kuulee valmistelun aikana kuntia, henkilöstöjärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valmistelu tehdään erillisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Johtoryhmän tehtävä on ohjausryhmänä varmistaa kehittämisohjelman kautta tehtävän sisällöllisen kehittämisen ja rakenneuudistuksen nivoutuminen yhteen.

Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvitystyö on käynnissä

Selvityshenkilö, kaupunkineuvos Kari Nenonen antoi johtoryhmälle tilannekatsauksen Uudenmaan sote-erillisselvityksen valmistelusta. Selvityshenkilö vastaa prosessin aikana kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Selvityksen ohjausryhmää johtaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Alueen kunnat ovat tiiviisti mukana selvityksen valmistelussa.

Syksyn 2019 aikana selvitetään, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestäminen toteutettaisiin Uudellamaalla. Selvitys tehdään osana sote-uudistusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on esivalmistellut selvitystä virkatyönä kesällä 2019. Esivalmistelussa on koottu taustatietoja alueen piirteistä, väestön palvelutarpeesta ja sote-palveluista sekä aiemmin tehdyistä selvityksistä ja kuntien ehdotuksista.

Selvitys valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Pelastustoimen järjestämisen siirtäminen maakunnille

Ohjaus- ja kehittämisjohtaja Taito Vainio (SM) esitteli suunnitelmia pelastustoimen siirtämiseksi tulevien maakuntien vastuulle. Sisäministeriö käynnistää Maakunnallisen pelastustoimen perustaminen -hankkeen.

Hallitusohjelman mukaisesti pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta 18 maakunnalle. Pelastustoimen (pelastustoiminnan) ja sosiaali- ja terveydenhuollon (ensihoidon) tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu turvataan uudistuksessa.

Sisäministeriö vastaa pelastustoimen sisällöllisestä valmistelusta, sosiaali- ja terveysministeriö sosiaali- ja terveystoimen sisällöllisestä valmistelusta sekä valtiovarainministeriö maakuntien perustamiseen ja maakuntien rahoitukseen liittyvästä valmistelusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee sote-uudistuksen johtoryhmän kokouksista kokoustiedotteet. Tiedotteet löytyvät jatkossa stm.fi-verkkosivuilta.

Linkit:

 

Back to Top