Yhdistys järjesti koulutuspäivät kassoille.

Yhdistys piti koulutuspäivät kassoille 16-17.2.2011.

Koulutuspäivät pidettiin ensimmäistä kertaa kaksipäiväisenä.

Ensimmäisenä päivänä kuultiin alustuksia, jotka käsittelivät mm. kassan hallintoa, hallituksen tehtäviä ja vastuita, tilinpäätöstä ja sääntöjen tulkintaa, ja tehtiin ryhmätöitä ko. aiheista.

Seuraavana päivänä ryhmätyöt purettiin. Koonti ryhmätöistä toimitetaan kassoille. Koulutuspäiville otti osaa hieman vajaat 150 henkilöä. Palaute oli etupäässä myönteistä.

Back to Top