STM: Sosiaali- ja terveysministeriön asiat jakaantuvat kolmelle ministerille 

 

 

 

Tasavallan presidentti nimitti 6. kesäkuuta sosiaali- ja terveysministeriöön Aino-Kaisa Pekosen sosiaali- ja terveysministeriksi ja Krista Kiurun perhe- ja peruspalveluministeriksi. Tasa-arvoasiat käsittelee pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja palveluja koskevat asiat. Lisäksi hän käsittelee työterveyshuoltoa, lomitusta, sotainvalidien palveluja, veteraanien kuntoutusta ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaa koskevat asiat.  

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen toimii sosiaali- ja terveysministeriön päällikkönä ja käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat kuten muun muassa lääkehuoltoa, sosiaaliturvaa ja työsuojelua koskevat asiat.

 

Back to Top