STM: Palvelusetelikokeilu päättyy syksyllä 2019

 

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen monipuolista valinnanvapautta on kokeiltu palvelusetelin avulla vuodesta 2017 alkaen. Kokeiluja on käynnissä kymmenellä alueella ja ne päättyvät suunnitellusti lokakuussa.

Kokeilualueiden asukkaat ovat voineet vaihtaa palvelusetelin avulla kunnan terveyskeskuksen yksityiseen terveysasemaan tai valita yksityisen suun terveydenhuollon yksikön eli hammashoitolan. Myös henkilökohtaisen budjetin käyttöä on kokeiltu.

Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut alueellisia kokeiluja vuodesta 2017 alkaen. Rahoitus päättyy aiempien linjausten mukaisesti lokakuussa 2019.

Yksityiselle vaihtaneet asiakkaat palaavat julkiselle

Kokeilujen päättyminen tarkoittaa, että sen aikana yksityiselle vaihtaneet asiakkaat palaavat takaisin julkiselle eli käyttämään oman kunnan tarjoamia palveluja.

Kokeilut päättyvät vaiheittain ja tarkka aikataulu vaihtelee alueesta riippuen. Kokeiluhankkeet vastaavat oman alueensa asiakasviestinnästä.

Osa kokeilussa mukana olevista kunnista ja kuntayhtymistä pohtii, miten palveluseteliä voitaisiin hyödyntää monipuolisesti myös jatkossa.

Kokeilujen tuloksia on arvioitu säännöllisesti

Kokeilut on toteutettu nykyisen palvelusetelilain mukaisesti. Kokeilussa on yhdistetty erilaisia valinnanvapauden elementtejä.

Kokeiluilla on selvitetty valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Lisäksi on havainnoitu, miten yksityisen palvelutuotannon rooli ja palvelujen hinnoittelumallit vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin.

Kokeilujen tuloksia on arvioitu säännöllisesti. Kokeilun päättymisen jälkeen julkaistaan yhteenveto kaikista kokemuksista ja opeista.

Materiaalit

 

Back to Top