STM: Kaikille korkeakouluopiskelijoille yhtenäiset opiskeluterveydenhuollon palvelut

 

 

 

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut yhtenäistetään koko maassa. Uusi laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2021.

Jatkossa Kela järjestää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa palvelut valtakunnallisesti. Laki ei muuta palvelujen sisältöä, joka määritellään edelleen terveydenhuoltolaissa ja valtioneuvoston asetuksessa (338/2011).

Korkeakouluopiskelijat voivat käyttää muiden asukkaiden tavoin kunnan yleisiä terveyspalveluja silloin, kun on kysymys muusta kuin opiskeluterveydenhuoltoon liittyvästä asiasta. 

Toiminnasta suurin osa, 77 prosenttia, rahoitetaan valtion varoista. Loput kokonaiskustannuksista rahoitetaan opiskelijoilta perittävällä pakollisella terveydenhoitomaksulla. Maksu maksetaan lukukausittain, ja se on arviolta yhteensä noin 77 euroa lukuvuodessa. Opiskelijoilta ei peritä erikseen käyntimaksuja YTHS:n opiskeluterveydenhuollon palveluista.

 

 

Back to Top