STM: Sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen määräytyminen muuttuu

 

 

Sairausvakuutuslain mukainen päivärahaetuus sekä Kelan maksama kuntoutusraha määräytyvät hakijan vuositulojen perusteella. Vuositulossa otetaan huomioon henkilön tulot etuuden alkamista edeltävän 12 kalenterikuukauden ajalta. Vuositulo vastaa nykyistä paremmin henkilön tulotasoa etuuden alkaessa. Henkilön vuositulo voi koostua muun muassa eri etuuksista ja palkkatulosta.

Päivärahaetuuksien ja kuntoutusrahan nykyiset ensisijaisuussäännökset ja yhteensovittaminen muiden etuuksien kanssa säilyy ennallaan.

Yrittäjän päivärahaetuus määräytyy jatkossa vahvistetun YEL- tai MYEL –työtulon perusteella. Vuosituloon ei oteta mukaan esimerkiksi yrittäjän ansiotuloa elinkeinotoiminnasta, palkkatuloa omasta yrityksestä, työkorvausta ja veronalaista apurahaa. Näistä ei myöskään peritä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Valtioneuvoston yleisistunto esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista 11. huhtikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina, ja ne tulevat voimaan 1.1.2020.

Lainmuutosten jälkeen Kela voi hyödyntää kansallista tulorekisteriä, kun se myöntää päivärahaetuuksia.

 

Back to Top