STM: Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisen valmistelu etenee 

 

 

Suomeen suunnitellaan kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamista, jonka tavoitteena on alan toimintaedellytysten ja osaamisen vahvistaminen. Selvitykset lääkekehityskeskuksen oikeushenkilömuodosta ja sijaintipaikasta ovat valmistuneet ja luovutettu sosiaali- ja terveysministeriölle 22.3.2019.

Selvityshenkilö Jyrki Liljeroos esittää raportissaan osakeyhtiömuotoisen oikeushenkilön perustamista kansallisen lääkekehityskeskuksen toiminnan organisoimiseksi. Keskuksen sijaintia koskevassa selvityksessään Liljeroos esittää keskuksen sijoittamista Turkuun.

Linjauksen lääkekehityskeskuksen sijainnista ja oikeushenkilömuodosta tekee maan seuraava hallitus. Lääkekehityskeskuksen perustamisen valmistelu jatkuu liiketoimintasuunnitelman laatimisella keskukselle.

Suomessa tehdään korkeatasoista terveysalan perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta, joka on hyvä perusta lääkevalmisteiden synnylle. Kansainvälisessä vertailussa yliopistoissamme tehtyjen löydösten kaupallinen potentiaali jää kuitenkin usein hyödyntämättä.

Uuden lääkekehityskeskuksen arvioidaan parantavan tutkimushavainnon kehityskaarta lääkeaihioksi, ja siten lääkekehityksen ja tuotannon edellytyksiä sekä vahvistavan alan osaamista Suomessa. Lääkekehityskeskus palvelisi koko maan tutkijoita esimerkiksi yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja sairaaloissa. Lääkekehityskeskuksen perustamista koskevat selvitykset ovat osa terveysalan kasvustrategian tiekartan toimeenpanoa.

Lue lisää lääkekehityskeskuksen valmistelusta.

 

 

Back to Top