Kela: Kela-taksien käyttö ja taksimatkan hinta lähes ennallaan kilpailutuksen jälkeen

 

Kelan korvaamat taksimatkat ja välityskeskukset kilpailutettiin liikennepalvelulain voimaantulon myötä heinäkuussa 2018. Uudistus ei ole aiheuttanut suuria muutoksia matkojen määrään, matkustajiin tai korvauskustannuksiin. Taksimatkan keskihinta laski 1,75 euroa.


Katso kuva täysikokoisena.

Terveydenhuollon taksimatkoja teki vuoden 2017 heinä–lokakuussa 180 000 henkilöä ja vuonna 2018 vastaavana aikana 175 000 henkilöä. Matkustajien määrä väheni 3,1 %.

– Matkustajien ikä- ja sukupuolijakauma on lähes täysin samanlainen kumpanakin vuonna. Toisin sanoen mikään väestöryhmä ei näytä jääneen pois Kela-taksien asiakkaista muutoksen jälkeen, sanoo tutkija Päivi Tillman Kelasta.

Kela-taksimatka maksoi 1,75 euroa vähemmän

Terveydenhuollon taksimatkojen kustannukset laskivat heinä–lokakuussa 2018 noin 3,7 milj. euroa eli 5,5 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Matkakohtainen kustannus laski 1,75 euroa.

Kustannukset laskivat siitä huolimatta, että enää ei ole mahdollista korvata ns. meno-paluumatkoja, koska liikennepalvelulain myötä luovuttiin taksien asemapaikkasääntelystä. Meno-paluumatkoissa matkustajan vienyt taksi odotti tätä perillä, ja paluumatkan osalta korvaus maksettiin vain odotusajasta. Käytäntö säästi heinä–lokakuussa 2017 noin 4,8 milj. euroa. Näyttääkin siltä, että taksimatkojen kustannusten alenema on kompensoinut meno-paluumatkojen eriyttämisestä aiheutuneet lisäkustannukset. Eriyttäminen on myös vaikeuttanut asiakkaan joustavaa taksin käyttöä.

Alueelliset erot ovat suuria

Vaikka koko maan osalta muutokset eivät olleet suuria, alueiden välillä oli eroja. Kustannukset laskivat eniten Uudellamaalla (-23 %), Satakunnassa ja Pohjois-Savossa (-16 %) ja nousivat eniten Kainuussa (+14 %), Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa (+12 %).

Terveydenhuollon taksimatkoja tehtiin heinä–lokakuussa 2017 yhteensä 1,12 milj. ja vuonna 2018 vastaavana aikana 1,09 milj. (-2,7 %). Matkamäärä laski eniten Satakunnassa (-12 %) ja Pohjois-Karjalassa (-11 %) ja kasvoi Etelä-Karjalassa (+6,5 %), Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa (+5 %). Osin matkamäärän lasku on johtunut ongelmista taksien saatavuudessa.

Vuoden 2017 osalta vertailuissa ovat mukana myös ns. joukkoliikenneautolla (pikkubussi) tehdyt matkat ja muualta kuin Kelan tilausvälityskeskuksista tilatut taksimatkat, joista on haettu Kela-korvaus. 

Kela on antanut välityskeskuksille 1.7.2018 alkaen sakkoja yhteensä 132 000 euroa sopimuksen vastaisesta toiminnasta tai tilauspuheluiden jonotusajan ylityksestä.

Kela korvaa taksimatkan asiakkaan terveydentilan tai liikenneolosuhteiden vuoksi

Kela maksaa korvausta terveydenhuoltoon tehdyistä matkoista, joiden syynä on sairaus, raskaus, synnytys tai kuntoutus.

Asiakas voi saada korvauksen taksimatkasta, jos hän tarvitsee taksia terveydentilansa tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi. Kelan korvaama taksimatka pitää tilata Kelan kilpailuttamalta alueelliselta tilausvälitysyhtiöltä.

Back to Top