STM: Usein kysyttyä kysymyksiä ja vastauksia asiakasmaksulaista on päivitetty

 

Miten lääkäri- ja sairaanhoitajakäynneistä perittävät maksut muuttuvat? Onko maakunnan pakko periä maksu jokaiselta käynniltä? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyvät nyt vastaukset asiakasmaksulain uudistuksesta kertovalta verkkosivulta.

 

Esitys uudeksi asiakasmaksulaiksi on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Esitys on herättänyt vilkasta keskustelua ja monet kysymykset ovat toistuneet keskusteluissa. Tämän vuoksi uudistuksesta kertovaa verkkosivua on päivitetty uusilla kysymyksillä ja vastauksilla.

Uuden asiakasmaksulain tavoitteena on muun muassa yhdenmukaistaa ja selkeyttää asiakasmaksuja ja käytäntöjä. Jatkossa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon maksut määriteltäisiin laissa. Maksuja saisi periä vain niistä palveluista, joiden maksuista säädetään asiakasmaksulaissa.

Tavoitteena on myös se, että maksut ovat kohtuullisia. Paljon palveluja käyttävien ja pienituloisten asemaa on tarkoitus helpottaa laajentamalla maksukattoa ja vahvistamalla maksujen huojentamissäännöstä.

Back to Top