STM: Hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamisesta ja rintamaveteraanien hammashuoltoa koskevan lain kumoamisesta

 

Hallitus antoi 5. joulukuuta eduskunnalle esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain kumoamisesta. Lait tulisivat voimaan vuosien 2021 ja 2023 alusta.

 

Esityksen mukaan sairausvakuutuslain perusteella maksettavat sairaankuljetuksen eli ensihoito- ja siirtokuljetusten korvaukset lakkautettaisiin 1.1.2021 alkaen. Lakkautettavia korvauksia vastaava rahoitus osoitettaisiin maakuntien rahoitukseen valtion varoista.

Ensihoitopalveluun sisältyvien kuljetusten järjestämisvastuu on nykyisin sairaanhoitopiireillä. Vastuu on siirtymässä maakunnille vuoden 2021 alusta. Potilassiirtoina toteutettavien siirtokuljetusten järjestämisvastuu on tulossa maakunnille vuoden 2021 alusta.

Esityksellä lakkautettaisiin myös yksityisten terveyspalvelujen käytöstä maksettavat sairaanhoitokorvaukset eli lääkärin ja hammaslääkärin palkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaukset 1.1.2023 alkaen. Lakkautettavia korvauksia vastaava rahoitus osoitettaisiin maakuntien rahoitukseen valtion varoista. Rintamaveteraanien hammashoidon maksuttomuudesta maakunnan järjestämässä terveydenhuollossa säädettäisiin jatkossa asiakasmaksulaissa.

Hallituksen esitys liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Esityksen tavoitteena on osaltaan yksinkertaistaa terveydenhuollon ja sairaanhoidon monikanavaista rahoitusta.

 

Back to Top