STM: Vuoden 2019 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu

 

 

Valtioneuvosto on vahvistanut sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuodelle 2019. Maksuprosenteissa on otettu huomioon työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus.

Sairaanhoitomaksut

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vuonna 2019. Sairaanhoitomaksua ei peritty myöskään vuonna 2018. Valtion rahoitusosuus sairaanhoitovakuutuksen menoista kasvaa euromääräisesti vastaavasti. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,61 prosenttia. Eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 0,08 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2018.

Työtulovakuutuksen maksut

Työantajan sairausvakuutusmaksu on 0,77 prosenttia. Maksu on 0,09 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2018.

Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,54 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 282 euroa. Maksu nousee 0,01 prosenttiyksikköä vuodesta 2018. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 282 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia. 

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on vuonna 2019 0,23 prosenttia. Tämä on 0,06 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2018.

Valtioneuvosto vahvistaa sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuosittain annettavalla asetuksella. Nyt annettu asetus tulee voimaan vuoden 2019 alussa ja on voimassa vuoden 2019 loppuun.

Back to Top