STM: Ehdotukset apteekkeja koskevista muutoksista lausunnolle

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja muistioista ja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joissa parannettaisiin itsehoitolääkkeiden saatavuutta, lisättäisiin apteekkien välistä kilpailua muun muassa sallimalla hintakilpailu itsehoitolääkkeissä ja muutettaisiin apteekkiveroa.

Erillisessä muistiossa arvioidaan eri malleja siitä, miten itsehoitolääkkeitä saisi nykyistä asiakaslähtöisemmin muun asioinnin yhteydessä. Itsehoitolääke on lääke, jonka voi ostaa apteekista ilman reseptiä. Ensimmäisessä vaihtoehdossa apteekki voisi perustaa palvelupisteen entistä joustavammin esimerkiksi kauppaan tai kauppakeskukseen. Nykyisestä lääkkeen saatavuuteen liittyvästä edellytyksestä perustamiselle luovuttaisiin ja palvelupisteitä voisi vapaasti perustaa tietylle alueelle. Toisessa vaihtoehdossa eräiden itsehoitolääkkeiden myynti olisi mahdollista myös päivittäistavarakaupassa. Edellytyksenä olisi, että lääkkeen myyntiluvan haltija olisi hakenut myyntilupaan tällaisen myynnin mahdollistavan muutoksen.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi esitetään, että itsehoitolääkkeissä sallittaisiin hintakilpailu apteekin omasta katteesta tinkien. Kansanterveyteen liittyvillä perusteilla rajattaisiin kuitenkin eräitä valmisteita hintakilpailun ulkopuolelle. Tällaisia valmisteita olisivat erityisesti lisäneuvontaa edellyttävät lääkevalmisteet ja särkylääkkeet poisluettuna ulkoisesti käytettävät valmisteet. 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia apteekkiveroon. Apteekkiveroa ehdotetaan kiristettäväksi ja toisaalta ehdotetaan uutta vähennystä, joka koskiksi apteekkien tarjoamia farmaseuttisia palveluita. Muutosten tavoitteena olisi tuoda erikokoisten apteekkien ääripäitä lähemmäksi toisiaan. Tämä tukisi myös myöhemmin toteutettavan lääketaksamuutoksen valmistelua.

Hallituksen apteekkityöryhmän mukaan apteekkijärjestelmä tulee nähdä yhtenä osana terveydenhuoltoa ja laajaa lääkehuollon ketjua. Koko lääkehuoltoa on arvioitava osana sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. 

Lausuntoaika päättyy 21.10.2018. Sosiaali- ja terveysministeriössä järjestetään 5.10. klo 13-16 tästä lausunnolle laitetusta paketista kuulemistilaisuus. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle loppuvuodesta 2018. 

 

Lausuntopalvelu:

Luonnos hallituksen esitykseksi laieksi lääkelain ja apteekkiverolain muuttamisesta, luonnos muistioksi lääketaksasta annetun asetuksen muuttamisesta ja arviomuistio itsehoitolääkkeiden saatavuudesta ja saatavuuden parantamisesta eri malleilla

Back to Top