STM: Muutoksia kansaneläkeindeksiin

 

 

Hallitus esittää, että kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotukset jätetään tekemättä ja kansaneläkeindeksi jäädytettäisiin vuoden 2018 tasolle. Muutos on osa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2018 - 2021.

Kansaneläkeindeksiin suunniteltu muutos vaikuttaisi kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Näitä muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, rintamalisät, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki sekä lapsikorotus. Muutos koskisi myös kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksien määräytymisperusteita sekä rahamääriä, kuten lääkekorvausten vuotuisen omavastuun rajaa.

Indeksitarkistusta koskevaa muutos on tarkoitettu pysyväksi eikä muutosta kompensoitaisi seuraavissa kansaneläkeindeksin tarkastuksissa.

Esitykset liittyvät valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja ne on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus antoi asiaa koskevat esitykset eduskunnalle torstaina 27. syyskuuta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Toimeentulotuen perusosaan korotus

Samassa yhteydessä hallitus esittää toimeentulotukeen erillistä 1,2 prosentin korotusta. Ehdotuksen mukaan yksin asuvan aikuisen laissa säädetty toimeentulotuen perusosan määrä nousisi 458,10 eurosta 463,48 euroon, mitä vastaava perusosan määrä on 496,98 euroa vuonna 2019.

Back to Top