STM: Uusi poikkihallinnollinen ohjusryhmä vahvistaa Suomen terveysturvallisuustyötä 

 

 

Valtioneuvosto on asettanut laaja-alaisen ohjausryhmän tukemaan terveysturvallisuustyötä Suomessa. Ohjausryhmän työn tavoitteena on parantaa Suomen valmiutta vastata laajoihin terveysuhkiin, ehkäistä niitä ennalta sekä varautua niihin. Ohjausryhmän toimikausi on 1.9.2018–31.12.2023.

Terveysturvallisuutta vaarantavat uhat voivat olla luonnollisesti syntyneitä tai vahingossa tai tahallisesti levitettyjä tarttuvia tauteja ja biouhkia. Terveysturvallisuus on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja se liittyy useisiin muihin tavoitteisiin. 
 
Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata kansallisen ja kansainvälisen terveysturvayhteistyön valmistelua ja toimeenpanna Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa terveysturvallisuuden näkökulmasta. 
 
Terveysturvallisuus on olennainen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin ja mekanismeihin, joiden toimeenpano vahvistaa valmiutta ehkäistä, seurata ja torjua uhkia, jotka voivat muodostaa rajat ylittävän uhkatilanteen. Suomi toimii myös aktiivisesti varautumista ja valmiutta edistävissä maailmanlaajuisissa verkostoissa.
 
Ohjausryhmässä on edustus tasavallan presidentin kansliasta, valtioneuvoston kansliasta, ulkoministeriöstä, oikeusministeriöstä, sisäministeriöstä, puolustusministeriöstä, valtionvarainministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä ympäristöministeriöstä.
 
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vuoden 2019 loppuun saakka sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee. Tämän jälkeen ohjausryhmän puheenjohtajuus kiertää ohjaus-ryhmän valinnan mukaan ministeriöstä toiseen aina vuoden kerrallaan. Ohjausryhmä raportoi vuosittain Turvallisuuskomitealle. 
 
 
 
 
 
 
 
Back to Top