Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan uusi toimenpidehinnasto 1.9.2018 alkaen

 

​Finanssivalvonnan uusi toimenpidehinnasto tulee voimaan 1.9.2018.

Hinnaston rakenne on uudistettu. Uudistuksella pyritään nykyistä selkeämpään ja yksinkertaisempaan hinnastoon.

Hinnastossa ei ole tuotteita yksilöityinä laki- ja lakipykäläkohtaisesti, vaan maksullinen suorite/tuote kuvataan yleisemmällä tasolla. Hinnastossa käytetään pääsääntöisesti kiinteitä hintoja. Suoritteille, joiden työmäärä voi vaihdella poikkeuksellisen paljon, käytetään kiinteän perushinnan lisäksi tuntihintaa. Tuotteiden hinnoittelu täyttää aikaisempaa paremmin omakustannushinnoittelun vaatimukset, mikä tarvittaessa varmistetaan tuntiseurannalla. Tuntihinta on tarkistettu kustannusten muutoksen mukaisesti.

Toimenpidehinnasto on luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Liite

Toimenpidehinnasto (pdf)

Back to Top