STM: Valinnanvapauden ensimmäiset pilottialueet on valittu.

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt ensimmäiset päätökset valinnanvapauden pilottialueista reformiministerien linjausten mukaisesti. Rahoitusta myönnetään kymmenen maakunnan alueelle. Syksyllä 2018 järjestetään toinen hakukierros. Hallitus haluaa turvata, että toiminta käynnistyy kaikissa maankunnissa.

Valinnanvapausmallia testataan pilotteina eri puolilla Suomea. Pilottien tarkoituksena on tukea vaiheistettuna valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta ja toimia siten osaltaan maakuntien muutostukena. Pilotit toteutetaan uuden lainsäädännön mukaisesti.

Valinnanvapauslaki on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Laki on tarkoitus hyväksyä kesä-heinäkuussa. Valinnanvapauspilottien valmistelu voisi alkaa heti tämän jälkeen. Pilottien toteutuminen edellyttää, että valinnanvapauslaki hyväksytään.

Uutta rahoitusta nyt kymmeneen maakuntaan

Valinnanvapauspilotteja rahoitetaan tässä vaiheessa 100 miljoonalla eurolla. Rahoitus on myönnetty Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Uudenmaan maakuntiin. Valinnanvapauspilottien rahoituspäätökset voit katsoa tästä.

Päätökset pilottialueista ja niiden rahoituksesta on tehty 19 henkilön asiantuntijaryhmän laatiman arvioinnin perusteella.

Valinnanvapauspilottien lisäksi käynnissä on valinnanvapauskokeiluja (tunnetaan myös palvelusetelikokeilu-nimellä) viidessä sellaisessa maakunnassa, joille ei nyt myönnetty rahoitusta. Yhteensä pilotteja ja kokeiluja on 15 maakunnassa.

Käynnissä olevien valinnanvapauskokeilujen alueellisissa hankkeissa valinnanvapauden elementtejä kokeillaan nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Näiden kokeilujen sisältö vastaa suurimmalta osin valinnanvapauspilotteja.

Tulevia pilotteja on neljänlaisia. Piloteissa kokeillaan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja hammashoitolan (suunhoidon yksikön) valintaa sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttämistä. Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Tarkemmat kuvaukset pilottien sisällöstä näet täältä.

Koonnin valinnanvapauspilottien ja -kokeilujen alueista voit katsoa tästä.

Pilottihankkeita hallinnoivat alueelta valitut vastuukunnat tai kuntayhtymät, koska uudet maakunnat muodostetaan vasta vuoden 2020 alussa. Rahoituspäätökset perusteluineen toimitetaan hakijoille kesäkuun 2018 aikana.

Uusi hakukierros syksyllä

Kehysriihipäätöksessä valinnanvapauden pilottien toteutukseen on varattu 100 miljoonan euron lisärahoitus. Pilottien kokonaisrahoitus on tällöin 200 miljoonaa euroa. Lisärahoitus suunnataan erityisesti siten, että pilotointi laajenee myös niihin maakuntiin, jotka jäivät ilman rahoitusta tämän kevään haussa.

Valinnanvapauspilottien uusi hakukierros järjestetään syksyllä 2018. Haun kriteerit julkaistaan elokuussa 2018.

Asukkaille pilotit alkavat näkyä ensi vuoden alussa

Pilotit alkavat näkyä ihmisten arjessa viimeistään vuoden 2019 alussa. Maakunnan asukas voi esimerkiksi valita sosiaali- ja terveyskeskuksen, josta hän saa hoitajan ja lääkärin palveluita sekä neuvontaa sosiaalipalveluista. Sosiaali- ja terveyskeskus voi olla yksityinen tai julkinen.

Pilottialueiden asukkaille tiedotetaan valintamahdollisuuksista ennen pilottien käynnistymistä.

Liitteet ja linkit:

Back to Top