STM: Palvelusetelikokeiluun viisi uutta hanketta

 

 

Viisi uutta kokeilualuetta on liittynyt mukaan palvelusetelikokeiluun. Kokeiluista neljä toimivat lähes koko maakunnan alueella (Kainuu, Siun Sote, Eksote, Päijät-Häme) sekä Vaasa naapurikuntien kanssa Pohjanmaalla.

Kokeilu tuo näkyväksi sen, miten valinnanvapaus ja palveluseteli käytännössä toimivat osana sote-uudistusta ja miten mahdollistetaan yhdenvertainen hoitoon ja palveluun pääsy. Valinnanvapauden myötä kuntalainen voi itse valita asioiko julkisen, yksityisen vai kolmannen sektorin tuottamissa palveluissa.

Kokeiluissa kerätään eri alueiden ja palveluntuottajien kokemuksia ja näkemyksiä palvelusetelin toimivuudesta ja palvelujen yhteen sovittamisesta sekä tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta ja laadusta.

Yhtenä tavoitteena on saada kokemuksia palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallien vaikutuksista sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksiin. Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen, yhdenvertaisen hoidon ja palveluun pääsyn mahdollistava malli, joka kannustaa asiakkaita ja palveluntuottajia palvelutuotannon kehittämiseen. Palvelusetelikokeilun hankkeissa sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevaa palvelusetelilakia (569/2009).

 

Hankkeiden painopistealueet ja alueelliset laajuudet

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirissä kokeillaan henkilökohtaista budjettia asiakkaille, jotka tarvitsevat runsaasti palveluja vanhus- ja vammaispalvelulain mukaisesti. Tavoitteena on tehdä alueelle oma toimintamalli ja käsikirja eri sektorien toimijoille, kuten Eksote, yksityiset palveluntuottajat, kolmas sektori ja kansallinen taso. Lisäksi rakennetaan IT-ratkaisu, joka tukee asiakassuunnitelman tekoa ja asiakastiedon käyttöä henkilökohtaisen budjetin myöntämiseen ja sen käyttämiseen.  

Pohjois-Karjalassa kokeillaan, onko vaikea- ja kehitysvammaisten henkilöiden vaikutusmahdollisuuksia omannäköisen elämän elämiseen mahdollista lisätä henkilökohtaista budjettia käyttämällä. Hankkeessa mallinnetaan myös palvelu- ja neuvontayksikön toimintaa, jossa työskentelee ammattilaisten lisäksi kokemusasiantuntijoita.

Kaksikielisellä Pohjanmaalla hanke keskittyy henkilökohtaisen budjetin kokeiluun iäkkäiden palveluissa. Tavoitteena on kehittää työkalu, joka tunnistaa sellaiset asiakkaat, jotka eniten hyötyvät henkilökohtaisen budjetin käytöstä. Kokeiluun osallistuvilla asiakkailla on tukenaan palveluohjaaja, joka auttaa asiakasta tekemään hänelle tarpeellisia valintoja. Kokeiluun haetaan palveluntuottajiksi pienten ja keskisuurten yritysten sekä kolmannen sektorin toimijoita. Tavoitteena on laatia toimintamalli, joka voidaan ottaa käyttöön laajemmallakin asiakaspohjalla.  

Päijät-Hämeessä osa Lahden kaupungin asukkaista voivat valita palvelusetelin asioidessaan terveyspalveluissa lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolla. Kokeilulla haetaan ennakkotietoa muun muassa palvelujen käytöstä, kustannuksista, saatavuudesta, jatkuvuudesta ja vaikuttavuudesta, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden ja tuottajien käyttäytymisestä. Palveluntuottajat saavat listautuneista asiakkaistaan ikäryhmittäisen, erikseen sovitun kiinteän korvauksen. Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottokäynnin lisäksi palveluntuottaja vastaa käynteihin liittyvistä perustason laboratorio- ja kuvantamistutkimusten kustannuksista.

Kainuussa kokeillaan henkilökohtaisen budjetin käyttöä sosiaalipalveluissa. Kokeilussa on mukana yhteensä 50 asiakasta ikäihmisistä, vammaisista ja kehitysvammaisista, joiden kokemuksia verrataan 50 henkilön vertaisryhmään. Kokeilussa kirkastetaan maakunnan roolia palvelujen järjestäjänä ja luodaan yhtenäinen henkilökohtaisen budjetin toimintamalli eri asiakasryhmille huomioiden heidän erityistarpeensa. Kokeilulla haetaan vastauksia muun muassa siihen, laajeneeko palvelujen tarjonta alueella, ja ovatko Kainuun sosiaalihuollon palvelut tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia.

 

 

Back to Top