STM: Kaikki maakunnat hakivat mukaan valinnanvapauspiloitteihin

 

 

Kunnat ja kuntayhtymät ovat voineet hakea mukaan valinnanvapauden pilotointiin. Haku päättyi 15. maaliskuuta. Hakemuksia saatiin yhteensä 18, yksi jokaisen maakunnan alueelta.

Valinnanvapauspilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta. Valinnanvapauslaki on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä, ja se on tarkoitus hyväksyä kesäkuussa niin, että valinnanvapauspilotit voidaan toteuttaa 1.7.2018 alkaen.

Pilottihakuun tuli hakemus jokaisen maakunnan alueelta. Kunnat ja kuntayhtymät edustavat haussa maakuntia.

Maakuntien alueilla pilotoidaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä (yhtä tai useampaa):

  • sote-keskuksia
  • suunhoidon yksiköitä
  • asiakasseteliä tai
  • henkilökohtaista budjettia.

Pilottien toteuttamista varten valtion talousarviossa on varattu yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosille 2018–2021. Sosiaali- ja terveysministeriö valitsee toteutettavat pilotit ja myöntää niiden toteuttamiseen rahoituksen. Päätökset on tarkoitus tehdä huhtikuun loppuun mennessä.

Liite:

 

Back to Top