STM: Työterveyshuoltoa koskevat palvelut tulee yhtiöittää 1.1.2019 mennessä

 

 

Työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, tulee yhtiöittää kuntalain mukaisesti 1.1.2019 mennessä.

Yhtiöittämisen siirtymäaikaa on jatkettu kahdesti, vuosina 2014 ja 2016. Perusteena siirtymäajan jatkamiselle neljällä vuodella on ollut meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus sekä samaan aikaan valmisteltu maakuntauudistus.

Eduskunnan käsittelyssä olevien hallituksen esitysten mukaan kunnan velvollisuudet työterveyshuoltopalveluiden järjestämisestä siirtyvät uudistusten myötä maakunnalle. Hallituksen esitysten mukaan kunta ei enää tuota terveydenhuoltopalveluja, kun uudistukset toimeen pannaan. Poikkeuksen muodostavat kunnan omalle henkilökunnalleen tuottamat työterveyshuoltopalvelut, joita kunta voi tuottaa työnantajan roolissa kuten muutkin työnantajat.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen toimeenpano siirtyi kesäkuussa 2017 vuodella eteenpäin. Uudistus astuu hallituksen esityksen mukaan voimaan 1.1.2020. Kunnalla on velvollisuus järjestää terveydenhuoltolain mukaiset työterveyshuoltolain palvelut uudistuksen voimaan tuloon asti.

Jos kunta tuottaa terveydenhuoltolain mukaisia palveluja siirtymäaikana, on kunnan noudatettava mitä säädetään kuntalaissa palvelujen hinnoittelusta ja kirjanpidosta. Jos kunta tuottaa terveydenhuoltolain mukaisia sairaanhoito ja muita terveydenhuoltopalveluja vuonna 2019, on palvelut yhtiöitettävä kuntalain mukaisesti.

Back to Top