Kela: Sote-uudistukseen liittyvää valinnanvapautta rakennetaan jo Kelassa  

 


Lakiesityksessä Kelan tehtäväksi on kirjattu valinnanvapauden tiedonhallintapalvelujen toteuttaminen sekä valtakunnallisen maksuliikenteen hoitaminen. Kela on syksystä 2017 alkaen rakentanut tätä kokonaisuutta asiakkaille, maakunnille ja palveluntuottajille.

Hallituksen esitys asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valinnanvapautta koskevasta lakiesityksestä on eduskunnan käsittelyssä.

Kela on aiemmassa lausunnossaan kiinnittänyt huomiota lain toimeenpanon tiukkaan aikatauluun ja siihen, kuinka asiakkaiden yhdenvertaisuus turvataan.

Paljon erilaista tukea ja hoitoa tarvitsevien asiakkaiden kannalta on tärkeää, että perus- ja erityistason palvelut sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamat palvelut voidaan tarvittaessa sovittaa yhdeksi palvelukokonaisuudeksi.

Valtakunnallinen palveluluokittelu edistää yhdenvertaisuutta


Maakuntauudistuksen myötä 18 maakuntaa saisivat mahdollisuuden järjestää sote-palvelut omaan maakuntaan parhaiten sopivalla tavalla. Valinnanvapaus tulee olemaan kuitenkin valtakunnallista.

Muutosjohtaja Marjukka Turunen Kelasta korostaa, että valinnanvapauden toimeenpanon tulee olla valtakunnallisella tasolla määritelty, jotta se toimii ja on yhdenmukainen maakunnasta riippumatta.

– Eri maakunnissa asuvien ihmisten yhdenvertaisuus ja palvelujen yhdenmukaisuus pitää turvata valtakunnallisella palveluluokituksella. Palveluluokitukset myös auttavat asiakasta ymmärtämään paremmin, millaisia palveluja hän on oikeutettu saamaan.

Valtakunnallinen, standardoitu ja tuotteistettu palveluluokittelu on eduksi myös maakunnille ja palveluntuottajille. Ilman palveluluokittelua palveluntuottajat joutuvat rakentamaan omat palvelukokonaisuudet jokaiseen maakuntaan. Samoin maakunnat joutuvat investoimaan järjestelmien kehittämiseen. Tämä näkyisi kustannuksissa.

Turusen mukaan Kelan osaamista ja tietoa asiakasryhmien tarpeista kannattaisi hyödyntää valtakunnallisen palveluluokittelun rakentamisessa.

– Kelalla on kattava valtakunnallinen verkosto ja valmis kosketuspinta asiakkaisiin koko Suomessa. Tämän lisäksi Kelan vahva osaaminen digitalisaatiosta ja tietojärjestelmistä on arvokasta sote-uudistuksen onnistumisen kannalta, Turunen sanoo. 

Back to Top