Kela: Kalliita lääkkeitä käyttävien lääkeostoihin helpotusta

 

Ensi vuonna erityisen kallista lääkettä voi ostaa yhdellä kerralla määrän, jolla lääkekustannusten vuosiomavastuu ylittyy. Tällä hetkellä yli 1 000 euroa maksavasta lääkkeestä saa korvauksen vain, jos sitä ostaa enintään kuukauden tarvetta vastaavan määrän.

Muutos on merkittävä monen säännöllisesti kallista lääkitystä tarvitsevan taloudelle. Kun vuosiomavastuu on mahdollista täyttää jo vuoden ensimmäisessä lääkeostossa, ei lääkekuluihin sitoudu suuria rahasummia pitkäksi aikaa. Lääkekustannusten vuosiomavastuu on ensi vuonna 605,13 euroa. Kun tämä ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkkeestään vain pienen lääkekohtaisen omavastuun. 

Erityisen kalliita ovat lääkkeet, joissa yksittäinen lääkepakkaus maksaa yli 1000 euroa. Näitä ovat esimerkiksi useat syövän ja reuman hoidossa käytettävät lääkkeet. 

Näin muutos näkyy asiakkaalle

Jos asiakkaan omavastuu jää kuukauden lääkemäärästä alle vuosiomavastuun, korvataan poikkeuksellisesti lääkemäärä, jolla vuosiomavastuu ylittyy. Korvattava lääkemäärä voi vastata enimmillään 3 kuukauden hoitoaikaa/tarvetta. Tämän jälkeen lääkettä korvataan normaalisti kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä kerrallaan. Uusi lääke-erä korvataan, kun edellinen on käytetty annosteluohjeen mukaisesti lähes kokonaan loppuun.

 

Esimerkki: Kuukauden lääkemäärä maksaa 1 200 euroa, josta asiakas saa Kela-korvausta 65 % (alempi erityiskorvaus). Asiakkaan omavastuu on 420 euroa. Koska omavastuu jää alle 605,13 euron vuosiomavastuun, asiakas voi halutessaan ostaa pidempää hoitoaikaa vastaavan määrän, jotta vuosiomavastuu ylittyy. Seuraavalla ostokerralla asiakas maksaa kuukauden lääke-erästään vain lääkekohtaisen omavastuun. Lisäkorvauksen lääkekohtainen omavastuu erityisen kalliilla lääkkeellä on 0,21 euroa jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.

Uutta menettelyä voidaan soveltaa, kun

  • asiakas itse maksaa omavastuun
  • kyseessä ei ole lääkehoidon aloitus
  • asiakkaan vuosiomavastuu ei ole vielä ylittynyt
  • lääkettä ostetaan enintään vain määrä, joka riittää vuosiomavastuun ylittymiseen.

Kela maksoi viime vuonna lääkekorvauksia yli 1,4 miljardia euroa, josta kalliiden lääkkeiden osuus on noin neljännes. Kalliita lääkkeitä käyttää säännöllisesti noin 30 000 henkilöä.

Lisätietoa lääkekorvauksista

Back to Top