STM: Palvelusetelikokeilut laajentuvat

Palvelusetelikokeilun laajennuksen valtionavustusten saajat on valittu. Valtionavustusta on myönnetty lisää neljälle jo käynnissä olevalle kokeilulle ja lisäksi vuonna 2018 toteutetaan viisi kokonaan uutta hanketta.

Hankkeissa sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevaa palvelusetelilakia (569/2009). Palveluseteliä hyödyntävien kokeilujen sisällöt ovat: perustason sote-palvelut (ns. sote-keskus), henkilökohtainen budjetti ja suun terveydenhuolto eli muun muassa väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta, terveysneuvonta ja terveystarkastukset sekä suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito. 

Palvelusetelikokeilu sisältyy valtioneuvoston Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeeseen.

Valtionavustuksen myöntäminen

Nykyisistä kokeiluista Jyväskylä, Tampere, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ja Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä saavat valtionavustusta nykyisen toiminnan alueelliseen ja sisällölliseen laajentamiseen. Nykyisistä kokeiluista Hämeenlinna ei osallistunut laajennushakuun. Kaikkien hankesuunnitelmat täyttivät hyvin palvelusetelikokeilulle asetetut tavoitteet ja ovat aikataulun suhteen toteutettavissa.

Uudet kunnat ja kuntayhtymät, joiden hankesuunnitelmat täyttivät kokonaisuutena hyvin palvelusetelikokeilun sisällölle ja aikataululle asetetut tavoitteet ovat: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote), Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Vaasan kaupunki.

Kokeilujen avulla kerätään laajasti kokemuksia ja tietoa asiakkaiden, palvelujen järjestäjien ja palveluntuottajien käyttäytymisestä, valintamahdollisuuksien, korvausmallien, tietojärjestelmien ja markkinoiden toimivuudesta sekä asiakkaiden osallisuuden ja sote-integraation toteutumisesta.

Rahoitusta ei myönnetä seuraaville hakijoille: Etelä-Savon sote-kuntayhtymä (Essote), Porin kaupunki ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Eskoo).

Hankkeiden painopistealueet ja alueelliset laajuudet

Rahoitettavien hankkeiden sisällölliset painopistealueet ja laajuus ovat:

  • Jyväskylän kaupunki: perustason sote-palvelut. Kokeilu laajenee Jyväskylässä Kyllön, Palokan ja Vaajakosken kaupunginosiin sekä Hankasalmen ja Uuraisten kuntiin. Kokeilussa on mukana maakunnan väestöstä 50 %, valtionavustus: 2 400 000 €.
  • Tampereen kaupunki: henkilökohtaisen budjetin toimintamallin selvitystyö ja suun terveydenhuolto. Kokeilu laajenee Tampereen lisäksi Pirkkalan, Lempäälän, Valkeakosken, Nokian, Ylöjärven, Kangasalan, Hämeenkyrön ja Sastamalan seudun kuntayhtymän kuntiin (kunnilla omat sisällölliset painopisteet), mukana maakunnan väestöstä 84 %, valtionavustus: 1 600 000 €.
  • Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä: perustason sote-palvelut ja henkilökohtainen budjetti. Kokeilu laajenee Länsi- ja Itä-Uudellemaalle, väestöpohja 350 000 asukasta, valtionavustus: 2 800 000 €.
  • Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä: perustason sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti. Kokeilu laajenee Kuopion kaupunkiin sekä Joroisten, Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntiin, mukana maakunnan väestöstä 73,4 %, valtionavustus: 2 800 000 €.
  • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote): henkilökohtainen budjetti. Kokeilussa mukana maakunnan väestöstä 100 %, valtionavustus: 770 678 €.
  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: henkilökohtainen budjetti. Kokeilussa mukana maakunnan väestöstä 96 %, valtionavustus: 446 160 €.
  • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä: henkilökohtainen budjetti. Kokeilussa mukana maakunnan väestöstä 96 %, valtionavustus: 633.312 €.
  • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä: perustason sote-palvelut. Mukana kokeilussa maakunnan väestöstä 90 %, valtionavustus: 1 440 000 €.
  • Vaasan kaupunki: henkilökohtainen budjetti. Kokeilussa mukana maakunnan väestöstä 67 %, valtionavustus: 680 000 €.

Hankesuunnitelmien tarkennus aloitetaan pikaisesti

Hankesuunnitelmien tarkennus ja hankkeiden käynnistys aloitetaan pikaisella aikataululla STM:n ja hankkeiden edustajien kesken. Osa tehtävistä on kaikille hankkeille yhteisiä, osa hankekohtaisia ja osa kansallisia.

Uudet kokeiluhankkeet voivat hyödyntää nykyisen palvelusetelikokeilun aikana luotuja yhteisiä toimintamalleja, hankeorganisaatiota sekä yhteistä arviointia. Työskentelyyn sisältyy kokeilun sidosryhmille tarjottavat osallistumismahdollisuudet ja -keinot, mm. seminaarit ja yhteiset työkokoukset.

Rahoituspäätökset ovat vuoden 2018 loppuun. Kokeilut voivat jatkua vuonna 2019 erikseen sovittavalla tavalla.

Palvelusetelikokeilu

Back to Top