STM: Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta aloittaa tammikuussa

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan uusi nimi on sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 16. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina, ja se tulee voimaan 1.1.2018.

Sosiaaliturvan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntien yhdistymisen tavoitteena on muun muassa pitää valitusten käsittelyajat kohtuullisina. Muutoksenhakulautakunnat eivät voi omin toimin vaikuttaa valitusten määriin, mutta tästä huolimatta valitusten käsittelyajat on pidettävä kohtuullisena, jotta kansalaisten oikeusturva toteutuu. Lautakunnille tehtyjen valitusten määrä on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Valitusten käsittelyajat ovat myös pidentyneet, vaikka ne tällä hetkellä ovat vielä kohtuulliset.

Lautakunnan jäsenten ilmoitettava sidonnaisuuksistaan

Samassa yhteydessä kaikkien muutoksenhakulautakuntien jäsenten kelpoisuusvaatimuksia yhtenäistetään. Ensimmäisenä muutoksenhakuasteena sosiaalivakuutuksen toimeentuloturvaa koskevissa asioissa ovat työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ja sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta.

Muutoksenhakulautakuntien jäsenten on jatkossa ilmoitettava sidonnaisuuksistaan lain vaatimalla tavalla. Muutoksenhakulautakuntien jäsenten eroamisikä nostetaan 70 ikävuoteen. Muutoksen taustalla on vuoden 2017 alussa voimaan tullut eläkeuudistus, jossa työeläkejärjestelmän eläkeikiä nostetaan asteittain kahdella vuodella. Lisäksi toimeentuloturvan muutoksenhakulautakunnan jäsenten kelpoisuusedellytyksiä yhtenäistetään niin, että kaikkien jäsenten tulee olla perehtyneitä sosiaalivakuutusasioihin.

Back to Top