STM: Vuoden 2018 sairausvakuutusmaksut vahvistettu

 

Valtioneuvosto on vahvistanut sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuodelle 2018. Maksuprosenteissa on otettu huomioon työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus.

Sairaanhoitomaksut

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vuonna 2018. Sairaanhoitomaksua ei peritty myöskään vuonna 2017. Valtion rahoitusosuus sairaanhoitovakuutuksen menoista kasvaa euromääräisesti vastaavasti. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,53 prosenttia. Eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 0,08 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2017.

Työtulovakuutuksen maksut

Työantajan sairausvakuutusmaksu on 0,86 prosenttia. Maksu on 0,22 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2017.

Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,53 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 020 euroa. Maksu alenee 0,05 prosenttiyksikköä vuodesta 2017. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 020 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on vuonna 2018 0,17 prosenttia. Tämä on 0,11 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2017.

Valtioneuvosto vahvistaa sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuosittain annettavalla asetuksella. Nyt annettu asetus tulee voimaan vuoden 2018 alussa ja on voimassa vuoden 2018 loppuun.

Back to Top