STM: Yksityiselle leikkaustoiminnalle laatukriteerit

Yksityiselle leikkaustoiminnalle laaditaan laatukriteerit. Kriteereillä halutaan varmistaa kirurgisten toimenpiteiden ja leikkausten laatu ja potilasturvallisuus. Tavoitteena on myös lisätä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien yhdenvertaista kohtelua.

Laatukriteerit valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä osana valinnanvapauslain valmistelua. Laatukriteerit laaditaan yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä. Kriteerien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018 mennessä.

Laatukriteerit olisivat peruste julkisella rahalla tehtävälle kiireettömälle leikkaustoiminnalle. Nykyinen lainsäädäntö koskee vain julkisen sektorin sairaaloiden leikkaustoimintaa. Tästä on säännökset ns. keskittämisasetuksessa. Keskittämisasetus ja päivystystä koskevat säädökset edellyttävät, että erikoissairaanhoidon vaativia leikkauksia keskitetään laadun ja potilasturvallisuuden perusteella tiettyihin sairaaloihin.

Myös yksityisten sairaaloiden leikkaustoimintaa koskevien kriteerien määrittely mahdollistaa jatkossa julkisesti rahoitetut ostopalvelut, maksusitoumukset ja asiakassetelit, joita varten laaditaan tarvittaessa myös toimenpidekohtaiset kriteerit.  

Tavoitteena on, että valmisteltava sääntely ja kriteerit auttavat pienentämään julkisen talouden kestävyysvajetta. Lisäksi ne turvaavat erikoissairaanhoidon keskittämisestä saatavien säästöjen toteutumista.

Sote- ja maakuntauudistuksen verkkosivut (alueuudistus.fi)

 

Back to Top