Kela: Sairauspäivärahaa saaneiden määrä pienentynyt


Sairauspäivärahaa sai viime vuonna 281 500 henkilöä, joka on noin 8 % työikäisistä. Määrä on ollut laskusuuntainen viimeiset 10 vuotta.

Vuonna 2016 Kela maksoi sairauspäivärahoja yhteensä 773,8 milj. euroa, joka oli 6 % vähemmän kuin vuonna 2015. Määrän pienenemiseen on vaikuttanut muun muassa sairauspäivärahaan kohdistuneet leikkaukset. Sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä väheni 4 % edellisestä vuodesta.

Sairauspäivärahaa maksettiin tavallisimmin 55–59-vuotiaille. Naiset saivat sairauspäivärahaa useammin kuin miehet, mutta miesten sairauspäivärahakaudet olivat keskimäärin pidempiä. Vuonna 2016 todennäköisimpiä perusteita sairauspäivärahakauden alkamiselle olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (30 %), mielenterveyden häiriöt (18 %) sekä vammat (15 %). Alle 35-vuotiailla selkeästi yleisin syy oli mielenterveyden häiriöt, kun taas yli 54-vuotiailla yleisin syy oli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

Osasairauspäivärahan saajia oli viime vuonna 16 800. Lukumäärä on kasvanut vuosittain. Korvattujen osasairauspäivärahapäivien osuus kaikista osasairaus- ja sairauspäivärahapäivistä oli kuitenkin vain 6,6 %. Osasairauspäivärahaa voidaan maksaa henkilölle, joka on työkyvyttömyyden alkaessa kokoaikatyössä tai päätoiminen yrittäjä. Sitä maksetaan vähintään 12 ja enintään 120 arkipäivää.

Lue lisää tilastojulkaisusta: Kelan sairausvakuutustilasto 2016

 

Back to Top