STM: Takuueläkkeeseen tulossa korotus

Hallitus haluaa parantaa pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentuloa ja esittää korotusta takuueläkkeeseen.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että takuueläkkeen määrä nousisi niin, että se olisi 775,27 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Korotus olisi noin 15 euroa kuukaudessa.

Samassa yhteydessä hallitus esittää korotusta myös eläkettä saavan hoitotuen perusosaan. Ensi vuonna hoitotuen perusosa olisi 70,52 euroa kuukaudessa. Ehdotettu hoitotuen perusosan korotus kohdentuisi parhaiten pitkäaikaisesti sairaille tai vammaisille eläkeläisille, jotka asuvat edelleen kotona tai kodinomaisessa ympäristössä. Korotettu tuki auttaisi näitä henkilöitä hankkimaan itselleen apua kotiin tai osallistumaan yhteiskunnan toimintoihin.

Nuorten kuntoutusrahaan korotus

Hallitus esittää myös muutoksia lakiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista. Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärää korotettaisiin vuoden 2018 alusta siten, että se säilyisi takuueläkkeen tasoisena. Kuntoutusrahaa maksetaan keskimäärin 25 arkipäivältä kuukaudessa. Korotuksen jälkeen kuntoutusraha olisi 31,02 euroa arkipäivältä ja 775,50 euroa kuukaudessa.

Muutoksen tavoitteena on kannustaa osatyökykyisiä nuoria ja osatyökykyisiä aikuisia hakeutumaan ammatilliseen kuntoutukseen sen sijaan, että he jäisivät työkyvyttömyyseläkkeelle.

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle tiistaina 19. syyskuuta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018.

Back to Top