Kela: Yksityiset yleislääkärit kilpailevat hinnoilla - mutta maltillisesti


Vain viidesosa yksityislääkäreiden palkkioiden vaihtelusta selittyi lääkäreiden välisillä eroilla.

Yksityisten yleislääkäreiden välinen kilpailu pienensi lääkäreiden palkkioita, osoittaa tuore tutkimus. Kilpailutilanteesta johtuva hintaero vuonna 2014 monopoliasemassa olleiden ja kilpailupaineen alla työskennelleiden lääkärien palkkioiden välillä oli enimmillään noin 4,40 euroa, kun keskihinta oli 53,58 euroa.

– Kilpailutilanteen lisäksi hintoihin vaikuttivat olennaisesti myös muut tekijät. Kokeneet lääkärit perivät muita pienempiä hintoja. Samoin tekivät yksityisvastaanottoa vain sivutoimisesti pitäneet lääkärit, sanoo Turun kauppakorkeakoulun projektipäällikkö Riina Hiltunen.

Runsas puolet hintojen vaihtelusta selittyi yritysten välisillä eroilla


Yksityiset lääkärit toimivat terveyspalveluyrityksissä itsenäisinä ammatinharjoittajina ja voivat itse määrätä palkkionsa. Merkittävin, 56 %:n osuus yleislääkäreiden palkkioiden välisestä hintavaihtelusta selittyi kuitenkin sillä, missä yrityksessä lääkäri tarjoaa vastaanottopalvelujaan.

11 %:n osuus hintavaihtelusta selittyi toimipisteiden eroilla. Esimerkiksi toimipisteen laaja palveluvalikoima nosti lääkärinpalkkiota. Sen sijaan yrityksen koko ei selittänyt hintaeroja, kun muut tekijät otettiin huomioon.

– Lääkäripalveluja tarjotaan hyvin erilaisissa yrityksissä aina yhden lääkärin kotivastaanotoista koko Suomen kattaviin ketjuihin. Yksityislääkärin liiketoiminnan kustannukset ovat niissä erilaiset, mikä saattaa selittää hintaeroa osaltaan, Hiltunen toteaa.

– Lisäksi esimerkiksi yrityksen hyvä brändi saattaa ilmetä suurempina lääkärinpalkkioina.

Sote-markkinoille tarvitaan porkkanaa ja keppiä


Sote-uudistuksen tavoitteena on lisätä palveluntuottajien keskinäistä kilpailua tehokkuuden ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi.

– Aiemmista kokemuksista kuitenkin tiedetään, että kilpailu ei aina johda toivottuihin lopputuloksiin. Siksi sote-markkinoille on luotava kannustimet ja pelisäännöt varmistamaan, että kilpailulla saavutetaan halutut tulokset, Riina Hiltunen sanoo.

Esimerkiksi hintakilpailun toimivuutta voidaan edistää tarjoamalla kansalaisille helposti ja maksuttomasti saatavilla olevaa hintavertailutietoa.

– Myös tutkimusta tarvitaan lisää. Kilpailu on ollut yksityisten terveyspalvelumarkkinoiden arkea jo vuosia, mutta sen toimivuutta on tutkittu Suomessa hyvin vähän. Sote-uudistuksen jälkeenkin Suomeen jäävät yksityiset terveyspalvelumarkkinat, joilla potilas valitsee ja maksaa itse joko suoraan tai hankkimalla yksityisen vakuutuksen.

Turun kauppakorkeakoulun ja Kelan tutkijat käsittelevät Yhteiskuntapolitiikka-lehden artikkelissaan kilpailutilanteen ja muiden tekijöiden vaikutusta yksityisten yleislääkäreiden palkkioihin. Tutkimus perustuu kansainvälisesti poikkeuksellisen yksityiskohtaiseen rekisteriaineistoon, joka kertyy Kelan sairaanhoitovakuutuksen korvausjärjestelmästä. Kelan julkaisemaan hinta-aineistoon voi tutustua Hoitopaikanvalinta.fi-palvelussa.

Lisätietoja:

Riina Hiltunen & Hennamari Mikkola & Lauri Virta: Kilpailevatko yksityiset yleislääkärit hinnoilla? Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017):4.

Yksityisen terveydenhuollon hintatietoja Hoitopaikanvalinta.fi-palvelussa

Back to Top