STM: Palvelusetelikokeiluja laajennetaan - valinnanvapauspilottien haku ensi vuoden alussa

 

Käynnissä olevia palvelusetelikokeiluja laajennetaan joulukuusta 2017 lähtien. Myös uudet alueet voivat hakea mukaan. Valinnanvapauspilottien toteutuksessa odotetaan uutta lainsäädäntöä.

Hallitus on linjannut, että nykyisiä hallituksen kärkihakkeisiin sisältyviä palvelusetelikokeiluja  (tunnetaan myös nimellä valinnanvapauskokeilut) laajennetaan. Niissä voidaan kokeilla nykylainsäädännön mukaista valinnanvapautta.

Palvelusetelikokeilussa ovat tällä hetkellä mukana Hämeenlinna, Jyväskylä, Tampere, Keski-Uusimaa ja Ylä-Savo. Nykyiset alueet voivat laajentaa kokeiluja koskemaan laajempaa väestöryhmää ja useampia kuntia. Myös kokeilujen sisältöä voi laajentaa.

Laajennettuihin palvelusetelikokeiluihin järjestetään valtionavustushaku, jossa nykyiset kokeilualueet voivat hakea kokeilujensa laajentamista. Myös uudet alueet voivat hakea mukaan.

Laajennetut palvelusetelikokeilut toteutetaan 1.12.2017–31.12.2018. Tarkemmat hakukriteerit ja -ohjeet sekä tieto haun aikataulusta julkaistaan niin pian kuin mahdollista.

Valinnanvapauspilotit toteutetaan uuden lainsäädännön mukaisesti

Valinnanvapauspilotit  toteutetaan osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöä. Eduskunta käsittelee sote- ja maakuntauudistuksen lait keväällä 2018 ja lakien on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2018.  Valinnanvapauspilotit toteutetaan laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018–31.12.2019.

Pilottien valtionavustushaku toteutetaan alkuvuonna 2018. Aiempaan valinnanvapauspilottien hakuun osallistuneet voivat muokata hakemuksiaan uuteen hakuun sopiviksi ilman uutta hakemusta. Hakijat saavat tästä erillisen ohjeistuksen. Uuden haun kriteerit julkaistaan vuoden vaihteessa.

Pilotoinnin siirtäminen uuden lainsäädännön mukaiseksi mahdollistaa sen, että uutta valinnanvapausmallia voidaan kokeilla laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Myös useammalla maakunnalla on mahdollisuus ehtiä mukaan pilotteihin.

Pilottien ja kokeilujen rahoitus

Valinnanvapauspilotteja varten on valtion talousarviossa varattu 20 miljoonaa euroa vuodelle 2017.  Ensi vuoden talousarvioon on esitetty valinnanvapauspilottien toteuttamiseen 100 miljoonan euron määrärahaa. Osa näistä määrärahoista käytetään palvelusetelikokeilujen laajentamiseen.

 

Back to Top