STM: Sairaaloiden työnjako uudistuu vuonna 2018 -  leikkauksia ja vaativaa hoitoa keskitetään

Sairaaloiden työnjako uudistuu vuoden 2018 aikana. Asetuksella säädetään niistä erikoissairaanhoidon tehtävistä, jotka kootaan ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen yksiköihin, viiteen tai alle viiteen yliopistolliseen sairaalaan.

Lisäksi asetuksella säädetään tarkemmin eräiden keskitettävien leikkausten edellyttämistä toimenpidemääristä. Esimerkiksi tekonivelleikkaukset kootaan ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen sairaaloihin, joissa tehdään vähintään noin 600 leikkausta vuodessa. Muita keskitettäviä tehtäviä ovat selkäkirurgia (vähintään 150 leikkausta) ja syöpäkirurgia (rintasyövässä vähintään 150 leikkausta, muissa yleisissä syövissä vähintään 70 leikkausta). Nämä muutokset tulevat voimaan 1.7.2018.

Viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan yksikköön kootaan vaativat leikkaukset ja toimenpiteet, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin noin 200 kappaletta vuodessa. Lisäksi näihin sairaaloihin kootaan tietyt asetuksessa erikseen luetellut tehtävät, kuten neurokirurgia, maksakirurgia, avosydänkirurgia, reumakirurgia, koeputkihedelmöityshoidot ja lasten oikeuspsykiatria.

Kullekin yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetään alueellisia ja valtakunnallisia koordinaatiotehtäviä. Esimerkiksi HYKS koordinoisi valtakunnallista syöpäkeskusta ja elinluovutustoimintaa, TAYS reumasairauksia, TYKS hengitys-, uni- ja vireystilahäiriöitä ja ylipainehappihoitoa, KYS epilepsiaa ja OYKS terveydenhuollon menetelmien arviointia.

Valtakunnallisesti keskitettävillä hoidoilla tarkoitetaan vähempään kuin viiteen yliopistosairaalaan keskitettäviä tehtäviä. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien on yhdessä sovittava työnjaosta niiden leikkausten, hoitojen ja toimenpiteiden osalta, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin noin 50 kappaletta vuodessa. Lisäksi HYKS:lle säädettäisiin tietyt tehtävät.

Sosiaali- ja terveysministeriö perustaa kansallisen koordinaatioryhmän uudistuksen toteutumisen seurantaa varten. Sairaanhoitopiirit laativat kahdesti vuodessa sosiaali- ja terveysministeriölle selvitykset uudistuksen etenemisestä.

Hallitus antoi asetuksen erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 24.8.2017.

Uusi asetus liittyy sairaalaverkkouudistukseen, jonka tavoitteena on varmistaa palvelujen yhdenvertainen saatavuus, riittävä osaaminen hoitavassa yksikössä ja asiakas- ja potilasturvallisuus sekä hillitä kustannusten kasvua.

Liitteet

 

Back to Top