STM: Uusi palvelutasopäätöksen malli parantaa ensihoitopalvelujen yhdenvertaista saatavuutta

Ensihoidon palvelutasopäätöksen laatimista koskevat säännökset on uusittu.

Ensihoitopalvelun hälytystehtävät jaetaan edelleen neljään kiireellisyysluokkaan. Uudistetussa palvelutasopäätöksen mallissa kriteerit muodostetaan valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla, ja ne perustuvat Suomen Ympäristökeskuksen taajamaluokitukseen. Riskialueet on jaettu neljään alueluokkaan, joita ovat ydintaajama, muu taajama, asuttu maaseutu ja muut alueet. Uusien kriteerien avulla parannetaan alueellista riskinarviomekanismia. Lääketieteelliset perusteet potilaiden tavoittamisesta pysyvät ennallaan.

Palvelutasopäätöksessä olevat ensihoitopalvelun tavoittamisajat valmistellaan aiempaan verrattuna isommilla alueilla, erityisvastuualueittain ensihoitokeskusten johdolla.  Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu säilyy sairaanhoitopiirillä, joka tekee päätöksen palvelutasosta.

Ensihoitopalvelun henkilöstön kelpoisuusvaatimukset säilyvät ennallaan. Uutena mahdollisuutena asetukseen on lisätty ensihoitopalvelun yksikkö, jossa on yksi hoitotason ensihoitaja. Tämän yhden hengen yksikön tehtäviin kuuluu potilaan hoidon tarpeen arviointi, välittömän hoidon aloittaminen ja muiden ensihoitopalveluiden yksiköiden tukeminen. Tämä ensihoidon yksikkö ei kuljeta potilaita. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi asetuksen ensihoitopalvelusta torstaina 24. elokuuta. Asetus tulee voimaan vuoden 2018 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee lähiviikkoina uuden ohjeen sairaanhoitopiireille ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi uusin kriteerein.

 

Liitteet

 

Back to Top