STM: Virkamiesryhmä alkaa valmistella uutta valinnanvapauslakis

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut virkamiesryhmän valmistelemaan uuden hallituksen esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslaiksi. Työskentely käynnistyy heti ja esitysluonnos on tarkoitus lähettää lausunnolle marraskuussa 2017.

Valmisteluryhmän puheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila, joka vastaa jatkossa valinnanvapausmallin valmistelusta. Ryhmän jäseninä on sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön asiantuntijoita.

Valmistelun lähtökohtana on toukokuussa valmistunut hallituksen esitys, jonka valinnanvapausmalliin tehdään eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset ja muut välttämättömät muutokset. Lisäksi laaditaan uusi vaikutusarviointi yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Valmisteluryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi lähetetään lausunnolle marraskuussa. Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuun alussa 2018.

Valinnanvapauslain valmisteluryhmä

 

Back to Top