Kela: Lähes joka kuudes suomalainen saa asumistukea

Lähes 860 000 henkilöä eli 16 % väestöstä sai Kelalta tukea asumiseen vuoden 2016 lopussa. Asumistukia saavien määrä on kasvanut yli 200 000 henkilöllä viimeisen 10 vuoden aikana.

Joulukuussa 2016 puoli miljoonaa henkilöä kuului yleistä asumistukea saavaan ruokakuntaan.

Eläkkeensaajan asumistukea sai 202 000 ja opintotuen asumislisää 149 000 henkilöä. 4 000 henkilöä asui kotitalouksissa, jotka saivat sotilasavustuksen asumisavustusta.

Asumistukea saadaan yleisimmin 20–24-vuotiaana. Tästä ikäryhmästä 46 % sai asumistukea vuoden 2016 lopussa. Määrän selittää opintotuen asumislisä, jota sai 20–24-vuotiaista 29 %. Yleistä asumistukea sai 16 % 20–24-vuotiaista.

Valtaosa asumisen tuista vuokralla asuville

Valtaosa asumisen tuista maksetaan vuokralla asuville. Kaikkiaan asumistukia maksettiin viime vuonna 1 919 milj. euroa. Yleisen asumistuen menot olivat 1 081 milj. euroa, josta 96 % maksettiin vuokralla asuville.

Eläkkeensaajan asumistukea maksettiin 559 milj. euroa, josta 92 % maksettiin vuokralla asuville. Opintotuen asumislisän menot olivat 265 milj. euroa. Siitä 91 % maksettiin Suomessa vuokralla asuville opiskelijoille.

Lue lisää tilastojulkaisusta:
Kelan asumistukitilasto 2016

 

 

Back to Top