Kela: Perustoimeentulotukea sai toukokuussa 154 000 kotitaloutta

 

Kelan maksamaa perustoimeentulotukea sai toukokuussa 154 000 kotitaloutta. Tuen saajia oli 16 % enemmän kuin toukokuussa 2015, jolloin kunnat maksoivat toimeentulotukea.

Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot olivat tammi–toukokuussa 286 milj. euroa.

Kaikki perustoimeentulotuen saajat siirtyivät Kelan asiakkaiksi huhtikuuhun mennessä. Kunnat ovat voineet myöntää tuen maaliskuun loppuun asti.

Perustoimeentulotuki ei ole yleensä ainoa etuus

Kotitaloudet, joille maksetaan perustoimeentulotukea, saavat usein myös muita Kelan etuuksia. Toukokuussa tukea saaneista kotitalouksista 79 % sai yleistä tai eläkkeensaajan asumistukea. Kelan maksamaa työttömyysetuutta sai 44 % kotitalouksista. Opintotukea sai lähes joka kymmenes kotitalous.

Lähes joka neljännellä kotitaloudella (23 %) ei ollut lainkaan tuloja, tai ne saivat vain asumistukea. Näiden kotitalouksien pääasiallinen tulonlähde oli perustoimeentulotuki.

Perustoimeentulotukea saa 9 % nuorista aikuisista

Perustoimeentulotuen saajia oli toukokuussa 234 000 henkilöä, joka on 4 % väestöstä. Nuoria aikuisia (18–24-vuotiaita) tuen saajista oli 42 000, mikä on 9 % ikäryhmästä. Alle 18-vuotiaita tuen saajia oli 61 000.

Tuen saajista eläkeikäisiä (65 vuotta täyttäneitä) oli 5 000, joka on alle prosentti väestöstä.


Raportteja perustoimeentulotuesta on julkaistu Kelan verkkosivuilla:

 

Back to Top