STM: Forssalle, Iisalmelle ja Varkaudelle poikkeuslupa perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämiseen

Ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystys voi jatkua Forssassa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt tänään poikkeusluvat perusterveydenhuollon päivystykseen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle sekä Varkauden kaupungille. Määräaikaiset poikkeusluvat ovat voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Perusterveydenhuollon päivystysyksiköt tarvitsevat ministeriön myöntämän poikkeusluvan ympärivuorokautiseen toimintaan. Terveydenhuoltolain mukaan STM voi myöntää luvan, jos palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edellyttävät eikä väestön tarvitsemia palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelun avulla. Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat. Lisäksi päivystyksestä on sovittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun on tarkoitus siirtyä 18 maakunnalle 1.1.2019. Lakiesitys on eduskunnan käsiteltävänä. Tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista lukita poikkeavia palvelu- ja päivystysrakenteita, vaan antaa maakunnalle mahdollisuus kehittää väestön tarvitsemat päivystyspalvelut. Tämän takia poikkeuslupia myönnetään määräaikaisina.

Perusterveydenhuollon päivystyksen poikkeuslupa on voimassa Kouvolassa vuoden 2024 loppuun asti, Inarin kunnassa ja Kuusamossa vuoden 2020 loppuun asti sekä Raahessa. Myös Pietarsaari on hakenut poikkeuslupaa ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystykseen, mutta päätöksen valmistelu ja sairaanhoitopiirin kuntien ja erityisvastuualueen kuuleminen on vielä kesken.

Back to Top